Skatt Bitcoin

Hvordan er det med skatt og Bitcoin?

Spørsmål fra Geir.

Spørsmålet ble stilt den 13-12-2013.

Ligger under emnet: Finansiering.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Kort og godt, så er Bitcoins både skatte- og merverdiavgiftpliktig i Skatteetatens øyne. Du må skatte av gevinst på eventuelt salg, og formueskatt på de bitcoinsene du sitter med.

2 Kjell

Litt off topic men skitt au, tror folket at det noe vits å hive seg på bitcoin nå? Er det noe å tjene på det?

Ditt svar