Skatt av ekstrainntekt

Jobber offshore og har i fri perioden hjulpet en kameret med div. arbeid. Helt ulikt det jeg vanligvis driver med. Inntekten er under 10 000kr. Må jeg skatte av dette?

Spørsmål fra soh.

Spørsmålet ble stilt den 30-05-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Grunnregelen er at man skal skatte av all inntekt uansett hvor den kommer fra.

Ditt svar