Signaturrett

Mulig jeg spør litt klønete, men er det mulig i et AS å gi en slags felles signaturrett slik at alle i styret må signere ved kjøp av tjenester og varer over en bestemt sum?

For eksempel alt under 5000,- kr kan gjøres uten samtykke av de andre, men alt over dette må alle signere på?

Spørsmål fra T.I.

Spørsmålet ble stilt den 01-04-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det er mulig å registrere signaturrett i Brønnøysundregistrene, det kan gis signatur alene eller at to eller flere skal signere sammen. PÅ andre merknader i samordnet registermelding er det mulig å sette inn spesielle avtaler slik du forespeiler i spørsmålet ditt.

Det er også vanlig å ha interne avtaler i selskaper på hva som kan signeres, beløp etc.

Ditt svar