Sendt ut regning 2014, mottatt betaling 2015

Hei. Dersom jeg sender ut faktura i 2014, og mottat betalingen i 2015. Hører dette da til regnskapet for 2014 eller 2015? eller begge deler. dersom en person feks ikke betaler, og man må gå i gang med inkasso, tvangsindrivelse osv vil man da ikke kune klare å avslutte regnskapet før dette er i orden?

Spørsmål fra Martin.

Spørsmålet ble stilt den 28-01-2015.

Ligger under emnet: Faktura.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Daniel

Hei Martin
Fakturaene hører til i 2014-regnskapet. Eventuelle kostnader og inntekter du har i 2015 ifm. inkasso eller egeninkasso hører til 2015-regnskapet. Dermed kan du fint avslutte 2014-regnskapet uten at pengene er betalt inn.

Salg registreres den datoen og det året fakturaen er opprettet, og det betales moms som om de ble betalt på stedet. Når pengene omsider kommer inn året etter, fører du dette mot det aktuelle salget i kundereskontroen med datoen for innbetalingen, akkurat som du ville gjort om det fremdeles var 2014. Om du aldri får inn pengene og anser inntekten som tapt, føres dette som en kostnad på kto 7830 Tap på fordringer med momsfradrag (hvis du er momspliktig), og mot reskontroen på aktuell kunde.

2 ARJO Regnskap

Inntekter bokføres alltid etter datoen på fakturaen.
Så har du sendt ut en faktura pr 31.12.14, så skal inntekten bokføres i 2014, selv om betalingen først kommer i 2015.

Så regnskapet ditt avsluttes fint, inntekten bokføres og du står med en fordring på kunden. Dersom denne fordringen blir tapt i 2015, så kommer kostnaden (tapet) til bokføring i 2015.

3 Sirkusjon

Hei,
når man kommer til årsskifte så vil det fremdeles inn i det nye året kommet inngående fakturaer som gjelder for forrige år. F.eks. kan man få en faktura som har fakturadato 20.01.2015 som gjelder f.eks. strøm for 2014. Skal da denne faktura bokføres 31.12.2014 slik at den kommer med i 2014 regnskapet og blir med på mva. oppgjøret for termin 6 ?

4 ARJO Regnskap

Nei – alltid fakturadatoen som styrer med tanke på merverdiavgift

Det du derimot skal gjøre er å sette av for påløpte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter.

Ditt svar