Selger bare utenlands, skal registrere i Merverdiavgiftsregisteret?

Hvis jeg har en nettbutikk og KUN selger håndlagde varer i utlandet, må jeg registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret ? Og i så fall, hvilken dato legger jeg inn i registreringen når den ber om datoen da mine mva-pliktige salg oversteg 50 000 hvis jeg har ingen mva-pliktige salg?
Alt utstyr og rå/halvfabrikat varer er kjøpt i utlandet også, det eneste som kjøpes lokalt er konvolutter og kontorrekvisita som skriverblekk etc, og porto for å sende bestillinger.

Spørsmål fra Jordan.

Spørsmålet ble stilt den 27-05-2022.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jordan

Fikk svar fra skatteetaten i tilfelle noen andre har dette spørsmålet. Svaret er nei. Bare hvis du selger innenfor Norge må du registrere deg.

Ditt svar