Salgspris 30 % dekningsgrad

Hva blir salgspris når man forlanger 30 % dekningsgrad og totale variable kostnader utgjør kr 850?

Spørsmål fra Anita.

Spørsmålet ble stilt den 02-11-2023.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Kjartan

Hei.

Da blir salgspris ca kr 1 214.

Ditt svar