Salgsinntekter og lønnsinntekter ENK

Hei,

Jeg er noe forvirret over salgsinntekter og lønnsinntekter.

Når jeg skal betale forskuddsskatt så er regnestykket inntekt-utgift = lønn i ENK.

Hva skriver jeg da i salgsinntekter på selvangivelsen da?

Takk for svar!

Spørsmål fra Lars.

Spørsmålet ble stilt den 01-06-2017.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Du trenger ikke å tenke på forskuddskatt i selvangivelsen din. Du har ikke «lønn» i ditt eget ENK, bare næringsinntekt.

Ditt svar