Salg av tjenester til utlandet – 3100 eller 3200

Hei,
Har lest tidligere diskussjon som gjaldt poster 3200 og 3100. Det ble litt uenighet mellom svarerene og en som spurte helt på slutten om salg av tjenester til utlandet skal føres på 3100 eller 3200 fikk ikke svar.

Jeg har konkludert at ved salg til utlandet (innen EU) er 3100 riktig svar.

Blir veldig taknemlig til noen for et endelig svar 🙂

Spørsmål fra Emilia.

Spørsmålet ble stilt den 23-01-2013.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Salg til utlandet er konto 3100 ihht norsk standard kontoplan. Les mer om de ulike salgskontoene her http://www.conta-faktura.no/fakturaskolen/salgskontoer

2 Alex

Jeg ville gått for konto 3200.

3200 – Salgsinntekt utenfor avgiftsområdet
Salg av varer eller tjenester til utlandet, hvor det ikke skal kreves merverdiavgift, er et typisk eksempel på salgsinntekt utenfor avgiftsområdet. Det samme gjelder for så vidt for bøker og undervisning/ forelesning, selv om en her står fritt i å velge mellom kontogruppe 3100 og 3200.

3100 – Salgsinntekt, avgiftsfri
Dersom det ikke skal kreves avgift, slik som merverdiavgift på omsetningen av varer eller tjenester, føres omsetningen på denne kontogruppen. Eksempler på varer og tjenester som
hører inn under denne kontogruppen, er salg av bøker og undervisning/ forelesning.

(Kilde: finansleksikon.no)

Ditt svar