Salg av restaurant – mva eller ikke mva?

Skal selge min restaurant og lurer på om jeg skal selge med mva eller uten?
Hvis jeg selger uten må jeg betale mva etterpå da?

Spørsmål fra sofina.

Spørsmålet ble stilt den 05-10-2013.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Merverdiavgiftloven sier ihvertfall:

Ǥ 6-14. Overdragelse av virksomhet

Omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av en virksomhet eller del av denne til en ny innehaver, er fritatt for merverdiavgift. »

http://www.lovdata.no/all/hl-20090619-058.html#6-14

Ditt svar