Salg av firmaeiendom

Mot hvilke poster føres et eiendomssalg når pengene kommer inn på konto fra megler? debet 1920, kredit ??? Eiendommen er ført opp med en verdi i konto 1100 Bygninger Hvordan foretas avregningen / avskriving?

Spørsmål fra Gunnar.

Spørsmålet ble stilt den 09-12-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar