Saldobalanse

I et regnskap, hva er forskjellen på saldobalanse og «vanlig» balanse? Hva brukes det til?

Spørsmål fra Kjetil.

Spørsmålet ble stilt den 24-10-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Balanse er et begrep som forklarer verdien av eiendeler samt selskapets kapital og gjeld.

Saldobalanse er et begrep som bruker på et bestemt tidspunkt. Dvs at man forklarer hva som er saldo på balansekonto feks den 30 juni.

Ditt svar