Særfradrag som enslig mor?

Hei! Hvordan er reglene rundt det å være enslig forsørger nå i 2013? Mener å ha hørt at vi får et nytt særfradrag istedenfor å være i skatteklasse 2 istedenfor 1? Stemmer dette?

Spørsmål fra Line.

Spørsmålet ble stilt den 06-04-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Ditt svar