«Rydde» i leverandørrestkontroen

Vi har overtatt regnskapet etter noen andre. Der er det fulgt med feil fra flere år tilbake i leverandørrestkontroen. Hvordan får jeg «nullet» disse ut?
eksempel er at det kan være innbetalt 4 kr. for lite inn til leverandør for 2 år siden, men de har da dette skjedde ikke har brydd seg om å purre på beløpet. Da står vi med en gjeld på 4 kr. til leverandøren.

Og hvordan fører jeg det hvis vi har betalt inn for mye?

Spørsmål fra Silver.

Spørsmålet ble stilt den 16-03-2016.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Annika

Jeg ville ganske enkelt ført disse restansene mot 3900 «Andre driftsinntekter». Tastefeil skjer fra tid til annen når man betaler faktura eller posterer i regnskapet. Småbeløp som dette er det ikke lønnsomt å bruke mer energi på, spesielt ikke om det dreier seg om feilposteringer fra flere år tilbake i tid.

Ditt svar