RF-1175 Næringsoppgave PC-kjøp, webhotell og domene

Hei,

Har et par spørsmål knyttet til utfylling av RF-1175 Næringsoppgave 1 og hvilke poster kostnadene under tilhører:

1) Kjøp av PC til under 10.000.
2) Kostnader til webhotell og domene.

Ang. 1) I RF-1175 er det to nærliggende alternativer, post 6500 (kostnad som ikke skal aktiveres) og post 6995 (kontorkostnader). Men hvem av de er mest korrekt for et PC-kjøp som ikke skal aktiveres?

Ang. 2) Her er det nærliggende å tenke seg post 6400 (Andre leiekostnader). Blir det korrekt å bruke denne i dette tilfellet?

I tillegg:
Hvilke konto er mest korrekt å bruke i regnskapet for samme formål?

Ang. 1) 6551 for Datautstyr?
Ang. 2) 6420 for leiekostnader?

Håper noen kan bekrefte da dette ikke fremkommer i noen veiledninger.

Spørsmål fra Thomas.

Spørsmålet ble stilt den 10-04-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar