Revisorplikt boligsameie

Har et regnskap for et boligsameie i størrrelsesorden 100 000 – 500 000 revisorplikt? – og i så tilfelle, må denne personen som er fungerer som revisor være autorisert?

Spørsmål fra Anonym.

Spørsmålet ble stilt den 21-01-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Det er ikke krav til revisor for boligsameie.

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar