Revisor må bekrefte åpningsbalansen?

Hvordan er det med den nye aksjeloven og etablering av AS. Kan ikke en vanlig bank bekrefte åpningsbalansen, eller må revisor gjøre dette?

Spørsmål fra Even.

Spørsmålet ble stilt den 03-01-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Einar

Revisor må fortsatt gjøre dette…

(1)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)
2 Einar

Det foreslås nå ytterligere forenklinger i Aksjeloven, med bl.a. fjerning av kravet om at revisor må bekrefte åpningsbalansen:

http://aksjeselskap.nyttiginfo.no/revisorbekreftet-apningsbalanse.htm

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar