Rett på sykepenger ved deltidsarbeid

Hei, takk for en super side med masse gode svar 🙂 Det jeg lurer på, har en deltidsansatt rett på sykepenger? Hvordan er reglene?

Spørsmål fra Frida.

Spørsmålet ble stilt den 27-04-2013.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Så lenge arbeidstageren har jobbet i bedriften minst 4 uker, så har vedkommende rett på sykepenger (LOV 1997-02-28 nr 19: Folketrygdloven, http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19970228-019.html&8-2).

Ditt svar