Restskatt i ENK

Hei,
Jeg hadde i fjor inntekt fra både lønn og fra ENK selskap siste halvdel av året. Nå har jeg fått skatteoppgjør med restskatten. Jeg har i mitt ENK en konto der jeg har satt inn penger til skatt fra hver faktura slik at jeg vet at jeg har pengene. Men skattekravet nå har blandet begge inntekter slik at jeg ikke har nok penger på den kontoen lengre. Jeg har tenkt å føre restskatten som kredit konto 1920 bank og debet konto 2540 «restskatt». Så har jeg tenkt å overføre de pengene som mangler fra min vanlige lønnskonto til skattekontoen i ENK foretaket. Slik jeg forstår det blir resultat og balanse ikke påvirket av en slik øvelse. Ellers ville det jo være kjekt om kravet fra kemneren hadde vært spesifisert hva som gjelder restskatt for ENK og lønnsinntekt?. Blir det feil å gjøre det som jeg har tenkt? Har brukt en hel Lørdag med intens tankevirksomhet på å klekke ut denne snedige planen. Takker på forhånd :).

Spørsmål fra Kjell.

Spørsmålet ble stilt den 04-09-2018.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Rodd

Jeg kan ikke svare for det regnskapsmessige, men tror du tenker for vanskelig her. Det spiller ingen rolle for kemneren hvor du tar pengene fra. Det kan være sparepenger om det så skulle være.

2 Arne Devold

Hei Kjell,

Jeg tenker følgende:
1) Skatten beregnes samlet for deg privat og i næring – så lenge du har et enk er du og virksomheten samme juridiske person og samme skattesubjekt. Det er ingen skille på deg som skattyter privat og i næring på annen måte enn at grunnlaget for skatt på næringsaktiviteten settes opp i eget skjema.
2) Men – du er likevel inne på spennende tanker – man vil nok fremover se en utvikling i de selvbetjente regnskapssystemene for småbedriftene – der man får muligheter for løpende avregning av både næringsskatt og avgift på egne kontoer både i regnskapet og også integrert mot automatisk avsetning på egen bankkonto.
3) Siden skatten kreves samlet av deg på ditt fødselsnummer spiller det som Rodd nevner ingen rolle om du betaler kravet fra næringskonto eller fra privatkonto. Men dersom du betaler fra næringskontoen må du bokføre dette som privatuttak – de fleste bruker en egen konto eks. 2070 forskuddsskatt (debet) og 1920 ut av bank (kredit) – men her kan være forskjellig kontobruk i de ulike systemene og nyeste systemene automatiserer denne type føringer så du i mindre grad trenger å tenke på kontobruk. Poenget er at du setter av skatten som et privatuttak og tømmer/nuller ut denne kontoen i årsavslutningspostene med motkonto mot egenkapital. De fleste årsoppgjørssystemer vil ønske å få identifisert denne forskuddsskatten på egen konto fordi det skal benyttes til en auomtisert egenkapitalavstemming (sjekke at regnestykket med kapital inn og ut av virksomheten summeres riktig).

Når så betalingsoppgjøret kommer og eventuell restskatt er det greit å huske å betale restskatten uten å få renter – mer om det her:
https://www.devoldconsulting.no/blogg/hvordan-betale-restskatt-uten-a-fa-renter/

Ditt svar