Restbeløp på mva-konto

Eg tok over rekneskapet sjølv frå rekneskapsførar i år og har årsoppgjer på mva.
Etter å ha lagt inn inngåande saldo som eg fekk frå rekneskapsføraren og ført beløp som vart innbetalt for mva så er det igjen ein rest på kr 1,19 tilgode på oppgjerskonto for mva. Korleis skal dette føres/fikses? Skal det nullstilles mot øresavrundingskonto?

Eller bare stå sånn videre til neste år så kanskje det jevnes ut på seinere oppgjer?

Spørsmål fra Kristian.

Spørsmålet ble stilt den 01-06-2017.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Eve

Før det bare mot øreavrunding – mva betales alltid avrundet

2 Zetto Ellingsberg Regnskap

Hei Postering av mva — Kort gjennomgang.
Postering av mva skjer ved registrering av bilag, enten bilag innkommet, eller bilag utgående (sende ut) , Ikke ved transasjonen (betalingen). Deretter ved mva termin (6 stk) eller 1 gang ved Årstermin. føres forskjellinge mva terminer over til oppgjørskonto (2740) Denne kontoen må da være tom fra før. Når mva registres hos skattetaten fører du separerte summer inn, og får ut en skyldig saldo i hele kroner. Her får du ikke registrert øre, derimot blir øre registrert ved kjøp og salg. Du får dermed lett en øre differanse mellom saldo på konto i regnskapet 2740 og skyldig hos skatteetaten. Som oftest er dette slik at du har for mye skyldig i følge regnskapet. Dette er da en kostnad og føres som adm /kapital kostnad. dvs øre avrunding på konto 7770 Men som du sikkert forstår så er gjeld en minus (kredit) saldo. dvs at sannsynligvis har du en liten gjeld som skal bort, og da der dette debet 2740 og kredit 7770 . (slik at du inntektfører i praksis).

Ditt svar