Representasjon enkeltpersonforetak

Jeg driver et ENK med kun meg selv som ansatt. Er det anledning for å ta med en samarbeidspartner på middag og få fradrag for dette? Kan også min kone og samarbeidspartners kone bli med på middagen? Finnes det regler for hvor ofte slike middager evt. kan tilbys?

Spørsmål fra Roger.

Spørsmålet ble stilt den 19-10-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Sakset fra LigningsABC 2014:

«6.1.1 Bevertning av kunder
Kostnader til bevertning av personer som ikke er tilknyttet bedriften er som hovedregel ikke fradragsberettiget. Dette gjelder f.eks. bevertning av kunder og andre forretnings-
forbindelser og selv om bevertning skjer i utlandet.

Næringsdrivende kan likevel gis fradrag for kostnader i form av en beskjeden bevert-ning av kunder eller forretningsforbindelser dersom alle følgende betingelser er oppfylt:
– kostnaden må knytte seg til virksomheten
– bevertningen finner sted i forretningstiden
eller i umiddelbar forbindelse med for-handlinger eller demonstrasjon av varer, se nedenfor
– bevertningen finner sted på arbeidsstedet eller hvis det ikke er kantine eller annenrimelig serveringsmulighet der, på spisested i nærheten
– det ikke serveres brennevin, se nedenfor
– kostnadene ved servering på spisested utenfor arbeidsstedet ikke overstiger kr 421per person (2013), se takseringsreglene § 2-3-6
Når kostnader til bevertning av forretningsforbindelser er fradragsberettiget etter vilkå-rene ovenfor, kan det også kreves fradrag for kostnader vedrørende eier, ansatt, styre-medlem o.l. som deltar i bevertningen.»

2 Sid

Hvordan er reglene hvis man har AS?

Ditt svar