Rentekostnader i næringsoppgaven for enkeltmannsforetak

Jeg har tatt opp privat lån som i sin helhet finansierer en investering for enkeltmannsforetaket.
Jeg har rentekostnader på dette lånet, som jeg i regnskapet har ført på bedriften.
I næringsoppgaven er det jo en egen beregning for rentekostnader, som blir forskjellig fra/mindre enn de faktiske rentekostnadene.

Skal man se bort fra renteinntekter og rentekostnader i balansen og resultatet i næringsoppgaven?

Spørsmål fra Stavdal.

Spørsmålet ble stilt den 11-04-2011.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Jonny

Litt usikker på hva du mener med tanke på egen beregning av renteinntekter/rentekostnader?

Jeg er enig at dette skal synes i regnskapet. Men dette kommer frem på egen spesifisering på side 4 på Næringsoppgaven og igjen på skjema for personinntekt. Men det skal være det samme beløpet som vedkommende har betalt som vedkommende skal få fradrag for på selvangivelsen.

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar