Rentekostnader i næringsoppgaven for enkeltmannsforetak

Jeg har tatt opp privat lån som i sin helhet finansierer en investering for enkeltmannsforetaket.
Jeg har rentekostnader på dette lånet, som jeg i regnskapet har ført på bedriften.
I næringsoppgaven er det jo en egen beregning for rentekostnader, som blir forskjellig fra/mindre enn de faktiske rentekostnadene.

Skal man se bort fra renteinntekter og rentekostnader i balansen og resultatet i næringsoppgaven?

Spørsmål fra Stavdal.

Spørsmålet ble stilt den 11-04-2011.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Litt usikker på hva du mener med tanke på egen beregning av renteinntekter/rentekostnader?

Jeg er enig at dette skal synes i regnskapet. Men dette kommer frem på egen spesifisering på side 4 på Næringsoppgaven og igjen på skjema for personinntekt. Men det skal være det samme beløpet som vedkommende har betalt som vedkommende skal få fradrag for på selvangivelsen.

Ditt svar