Reinvestering av overskudd

Jeg har stiftet et selskap som skal selge konsultenttjenester og drive med investeringer i verdipapirer og eiendom. Må jeg skatte av overskuddet, eller kan dette reinvesteres slik at overskuddet blir 0?

Spørsmål fra Johan L.

Spørsmålet ble stilt den 16-04-2011.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Einar

Hvilken selskapsform har du?

(0)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar