Regnskapsprinsipper

Youtubevideo som tar for seg grunnleggende regnskapsprinsipper (på engelsk).