Regnskapsår – betale regninger i januar

Kan jeg betale regninger fra firmaet i januar måned som er fra nov og des året før og at det kommer med på fjoråret?

Spørsmål fra Geir Thomassen.

Spørsmålet ble stilt den 01-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Willy

Tidspunkt for kostmaden er normalt fakturadato, da bokfører du D:kostnadskonto og K:leverandørgjeld.

Tidspunkt for betaling er forfallsdato, da bokfører du D: leverandørgjeld og K: bank.

Altså kostnadsføres fakturaer fra nov og des i 2013, selv om de har forfall i januar. Litt sent nå, men det er selvsagt også mulig å betale en faktura som forfaller tidlig i januar før årsskiftet, for å begense leverandørgjeld pr årsskiftet. Det er vanlig at en del krav blir med over til nytt regnskapsår som leverandørgjeld, og dette skal da framgå av balansen (passiva) pr 31.12.

Ditt svar