Regnskap, konto for varer+tjeneste

Hei!

Jeg er ny på dette med regnskap.

Jeg driver med reparasjon av PC og telefoni.
Jeg kjøper inn varer/deler for montering/reparasjon… jeg fakturerer eller tar betalt for samlet sum til kunde, altså pris for varer + fortjeneste/timepris = samlet pris kunde betaler.

Hvordan skal dette førers i regnskap, skal jeg dele opp i regnskapet separat summen for innkjøp varer for seg og sum for tjenester for seg?
(jeg er ikke mva-registrert) hvilken konto?
3220 summen for tjenester og en annen konto for varer til videresalg? eller er det i denne sammenheng mer riktig med konto 3210 for hele inntekten?
Håper på flere innspill til hvordan føre mest mulig korrekt.

Spørsmål fra ds.

Spørsmålet ble stilt den 11-09-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar