Regnskap for nettbutikk og butikk med kjøp og salg av varer (Mamut)

Hei. Jeg har noen relevante spørsmål som jeg helt ikke har funnet svar på.

Mine kontier i mitt regnskap er følgende:

1930 Bankinnskudd
6540 Innventar
6560 Rekvisita (Brother etiketter, zebra etiketter, avfallsekker)
6950 Domeneshop
6960 Andre internettjenester 25% mva (Klarna, nets powertech)
6961 Andre internetttjenester 0 mva (freelancer, hostgator.)
6300 Leie lokaler
6940 Porto innenlands 25%
6941 Porto utenlands ingen moms (feks kjøp fra paypal hvor porto er spesifisert)
6340 Lys og varme (Norges energi og eb nett)
6900 Telefon onecall
2720 Tollvesenet (betaling av mva)
8300 Skatt
7600 Lisensavgift nrk
7100 Bilgodtgjørelse (km godtgjørelse)
7101 Bompenger
7500 Forsikringspremie nav
7790 Annet fradragsberettighet
1460 Innkjøpte varer for videresalg
6110 Toll og spedisjonskostnader (sjekk gjelder også kredittgodtgjørelse og scanmar og tollklarering fra posten)
2050 Annen egenkapital som kun har innvirkning på bankinnskuddet. Feks husleie privat eller annet.

Jeg bruker mamut til å føre regnskapet og alt går ut fra nettbanken. Så jeg bruker derfor ofte konto 1930 som kredit når jeg kjøper inn noe.

Nedenfor er to forskjellige måter jeg kjøper varer på. (Jeg har tollkredittt)

Kjøp av varer og forsendels via sjøen:

1. Jeg kjøper varer fra en leverandør i utlandet for 10 000kr 1.janaur. Hele beløpet går ut av konto med engang jeg har fått fakturaen fra leverandøren, altså ingen kreditttid.

Varene shippes via sjøen 15.mars og er her i 15. april. Jeg får faktura fra fraktleverandøren like før jeg får varene, feks den 12.april, hvor jeg må betale for fraktpris og diverse kostnader på 6000kr totalt.
Som sagt har jeg tollkreditt. Så momsen er ikke på denne fakturaen, men kommer fra tollvesenet den 20.mai.

1.1 Iforhold til datoene, prisene og kontoene jeg har opererert med, kan noen fortelle meg hvordan dette skal føres?

2. Kjøp av varer og forsendels via luften:

Jeg kjøper en vare fra en leverandør 1.januar fra utlandet for 750kr. Frakten er på 250kr. Disse beløpene er spesifisert i fakturaen. Altså totalt betaler jeg han 1000kr rett ut fra nettbanken den 1.januar.

Varen shippes via luften 7.januar via fedex eller dhl.Jeg får varene 11.januar.

Jeg mottar varen og en tolldeklarasjon på mail som viser at varene er fortollet.

Her er da en problemstilling. Noen ganger blir ikke varen korrekt fortollet fordi min leverandør ikke har spesifisert frakten i dokumentet som er vedlagt pakken. Det er kun varens pris de har satt. DHL gjør da sin egen utregning på frakten og beregner da momsen ut fra dette som står i tolldeklarasjone jeg får på mail.

Så la oss si at DHL beregner momsen til å bli 200kr når den egentlig skulle være 250kr.

2.1 Så mitt spørsmål. Hvordan fører jeg dette helt konkret. Både bilagsdato, konto og beløp.

3. Iforhold til punkt 2 så får jeg altså en faktura fra tollvesenet i slutten av hver måned for inngående merverdiavgift som jeg må betale totalt for forrige periode(måned).

Når jeg da iforhold til punkt2 har en tolldeklarasjon på 250kr på en faktura, og i tillegg har en tollfaktura fra tollvesenet på 250kr som jeg får i ettertid som gjelder for samme faktura. Hvordan føres dette da når jeg har to dokumenter?

Slik jeg har gjort hittil er å ikke føre momsen på varene jeg kjøper, altså avgiftskode 0, men føre inngående moms på tollfakturaen jeg får fra tollvesnet på konto 2720. Kan jeg gjøre dette?

4. Jeg har et spørsmål om hvordan resultatet vises hver måned i regnskapet for beregne skatten jeg må betale. Når jeg kjøper feks varer for 60.000kr i januar så er dette penger som går ut av konto der og da. Det kan ta bortimot 1-2 år før alle varene jeg da kjøpte for 60.000kr blir solgt ut.

Slik jeg har forstått det så reduserer ikke 1460 kontoen resultatet hver måned. Korrekt? Det er på slutten av året at man kan beregne varekostnaden.

Så hvis jeg har hatt inntekter for 100.000kr i januar, kostnader som leie og innventar og diverse på totalt 15.000kr i samme periode(januar) og varekjøpet som jeg har gjort i januar er på 60.000kr, hva er egentlig den faktiske resultatet mitt som det skal trekkes skatt fra?

3.1. Hvordan skal dette stå oppstilt i regnskapet.
Resultatet i den perioden jeg driver med regnskapet vil jo vises langt høyere enn den faktisk er.

4. For fakturaer jeg får fra leverandører hvor frakten er spesifisert så skiller jeg ut frakten på egen konto, altså 6940 i samme bilagsføring. Er dette korrekt på tanke med slutten av året hvor varekostnaden skal beregnes? For portoen jeg betaler til leverandøren er faktisk en kostnad for meg.

For føringen så fører jeg regnskapet for de to siste månedene ca 15 dager før merverdiavgiftsterminen må leveres inn. Så jeg har ingen leverandørgjeld. Alt er betalt innen jeg skal føre merverdiavgiftsterminen. Er dette greit eller er det sånn at jeg må føre regnskapet kontinuerlig? Jeg har nemlig ikke tid til å sitte å føre regnskapet daglig.

Det er sikkert andre ting jeg lurer på, men tenker at dette er veldig relevant for andre også.

Håper på utfyllende svar for dette er noe jeg virkelig lurer på.

Spørsmål fra David.

Spørsmålet ble stilt den 29-04-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Her var det mye å besvare.

Pktl 1:
Inngående faktura fra leverandør og fraktleverandør bokføres som på to ulike bilagsnr. Inngående faktura bokføres slik:

Kredit: Riktig kostnadskonto (feks konto 6560 hvis du har kjøpt rekvisita)
Debet: 2400 leverandørreskontro

Når pengene går ut fra din bankonto føres den transaksjonen slik:
Kredit: 2400 leverandørreskontro
Debet: 1930 bankkonto

Ditt svar