Regnskap for lite firma

Trenger deres mening om noe. Jeg skal starte et lite firma men har absolutt ingen kunskap om regnskap. Ser for meg at antallet bilag i året kommer til å være lavt.

Blir det da overkill å leie regnskapsfører (dyrere enn det «smaker»)? Er det lett å lære seg det grunnleggende jeg trenger for å føre dette selv? Er det f.eks. helt nødvendig å kjøpe et regnskapsprogram, eller kan jeg føre på annet vis?

Spørsmål fra Inge.

Spørsmålet ble stilt den 30-05-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

4 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

For det første: hvilken selskapsform har firmaet ditt? Alle aksjeselskap har regnskapsplikt, noe som betyr mer omfattende regnskapsarbeid/papirarbeid enn om du har et lite enkeltpersonforetak med kun bokføringsplikt.

Det du uansett må tenke på er: Det tar tid å lære seg det nødvendige for å føre regnskapet selv. Tid som kunne vært brukt til å tjene penger i firmaet du driver. Kanskje betyr det i sum at det likevel koster mer enn å leie noen til å gjøre det?

2 MagGz

Hei Inge.

Jeg støtter opp under momentene til Inge.

Mine innspill vil være som følger: Dersom du kun skal starte opp et «lite» firma kan det være penger å spare på å føre regnskapet selv. Når du snakker om «få» bilag så er det vanskelig å definere fra mitt ståsted men det kan jo fort bli 200 – 400 – 600 bilag Uansett så vil nok bokføringen være relativt «enkel» Det kan være lurt å tilegne seg kunnskap om sitt eget firma og dets økonomi. Du får kjøpt mange gode regnskapsprogrammer og som koster relativt lite. Visma har flere gode løsninger – finn et som passer deg og dine behov. Jeg vil sterkt fraråde deg å føre det i noen enklere form – f.eks excel eller i hverste fall papir. Dersom du som så mange andre er.. Usikker på ligningspapirene kan du alltids sende det tekniske oppsettet av ligningspapirer til en revisor eller regnskapsfører. Jeg antar de tar rundt 5000 kr helt avhengig av hvor ajour du er med ditt regnskap og om de eventuelt er avhengige av å ta noen ekstra posteringer etc.

Jeg vil si at et regnskap først er «greit» å sette bort til en ekstern regnskapsfører når driften av selskapet tar såpass mye kapasitet og tid at du må starte og outsource noen av aktivitetene dine. Det er først her at det vil lønne seg å tjene penger på firmaets hånd og betale kostnadene med å sette vekk regnskapet.

Hilsen MagGz.

3 Elbjørn

Hei,

Det er lov å gjøre det enkelt hvis du har mindre enn 300 bilag i året.
Jeg er ikke enig med Mag Gz som fraråder å bruke Excel, jeg har kjørt regnskapet på Excel i ti år i hobbybedriften, også etter at MVA grensen var passert, det går helt greit. Kan vel hende at jeg bryter en eller annen regnskapsregel, men etter hva jeg hørt kan man ikke få straff hvis feilene ikke medfører at man betaler for lite skatt. Det viktige er å ha kolumner for konto og kostnadssted slik at det blir enkelt å få frem riktige tall når selvangivelsen skal lages.

Nå begynner omsetningen å ta seg opp, jeg kommer derfor å gå over til et ordentlig regnskapsprogram. Matrix virker billig og greit, men det fins vel flere alternativer.

4 MagGz

Årsaken til at jeg ikke anbefaler regnskapsførsel i Excel er: 1) Skadet Excelfil kan i verstefall ikke repareres og er man da slurvete med sikkerhetskopi kan man risikere å miste hele regnskapet. Du må uansett ha bilagene ført i perm og etter tett nummerrekkefølge – da har du jobben med å føre regnskapet på nytt. Har man få bilag så vil man kanskje gå for et Kost/nytte perspektiv og heller ta risikoen.

2) excel gir ikke sporbarhet. Har du bedrift på hobbynivå og er eneste innehaver, så tenker man kanskje at dette ikke er så viktig. Men når du kanskje sammarbeider med en aksjonær, eller noen øvrige kan ha interesse av regnskapet ditt ville jeg aldri akseptert et regnskap i excel. Årsaken er at posteringene ikke blir «låst» dermed trenger nødvendigvis ikke «regnskapsføreren» å føre korrigeringsbilag, eller reversere tidligere betalinger. Istedet for så korrigerer han kun den enkelte bokføringen uten å vise motposteringen. Enda mer morsomt blir det når man fører manuelle bilag – da har excel ingen verdi for regnskapsbrukeren. Er man da f.eks to personer i et selskap og motparten tar seg av regnskapsførselen så stoler man «blindt» på sin «partner».

Av økonomiske grunner kan jeg forstå ønsket om regnskapsførsel i Excel, men jeg ville ha fokusert på sikkerheten først. Derfor fraråder jeg å føre regnskapet i noe annet enn et regnskapsprogram.

Ditt svar