Regnes renteinntekter som inntekt eller formue?

Noen som har peiling på dette? La oss si at en person tjener 10 000 på et år i renteinntekter (på en sum hun har i formue), og har 500 000 i lønn. Er da inntekten hennes 510 000, eller er det 500 000 og resten i formue?

Spørsmål fra Malin.

Spørsmålet ble stilt den 14-10-2016.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Odd

Inntekten er da 510 000, da de 10 000 er inntekt på lik linje som andre inntekter det betales skatt av, og formuen blir da også 10 000 høyere ( hvis ikke brukt opp 🙂

Ditt svar