Regnes aksjeutbytte som vanlig inntekt?

Hei! Er i dag uføretrygdet og har fått tilbud om å starte opp et AS, da jeg har alt verktøy som trengs for driften.

Lurer derfor på om aksjeutbytte går under vanlig inntekt og eventuellt om aksjeutbytte ikke må overstige 1G?

Takker på forhånd.

Spørsmål fra Rune.

Spørsmålet ble stilt den 15-01-2013.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Aksjeutbytte regnes som kapitalinntekt og ikke som lønnsinntekt for privatpersoner. Kapitalinntekt har ingen innvirkning på trygdeutbetalinger.

Ditt svar