Regne ut fortjeneste DG

Hvis man har en selvkost på kr 10,00 og skal ha en fortjeneste på 25% på den prisen. Regner man da:

10,- X 1,25 = 12,50

eller

10,- / 0,75 = 13,33

Får litt div. svar rundt om 🙂

Spørsmål fra Bodil.

Spørsmålet ble stilt den 03-06-2015.

Ligger under emnet: Diverse.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Lynn

10 x 1,25 = 12,50

2 Oddvar

Enkelt og greit…

Ditt svar