Registrere oppgjør kunderfordringer i åpningsbalansen

Startet med Tripletex i 2012.

I Åpningbalansen for 2012 må spesifiseres uoppgjorte kundefordringer fra 2011.

Hvordan registrerer man oppgjør for disse i årsregnskapet for 2012?

Spørsmål fra Willy.

Spørsmålet ble stilt den 23-01-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar