Registrere innbetalt MOMS til Altinn som utgift?

Hei, jeg har tripletex og ved termin slutt var det ca 11000 i Moms som skulle betales til skatteetaten. Altinn sendte beløp, KID, og kontonummer å betale til. Beløpet er betalt 2 uker etter terminen ble avsluttet og avstemt, men disse 11000 er trukket da fra kontoen. Hvordan bokfører jeg de betalte 11000, som et bilag til Skatt Vest? Takk!

Spørsmål fra Ole.

Spørsmålet ble stilt den 26-07-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Nå har ikke jeg tripletex, men normal prosedyre er da

D2740 Oppgjørskonto mva
K1920 Bank

Jeg vet ikke om trippletex har en egen funksjon for å «lukke mva terminen» og overføre ing. mva/utg. mva mot oppgjørskontoen, det får noen med kjennskap til systemet hjelpe deg med.

2 Jonny

I omsetningsoppgaven i tripletex har du en knapp som heter «registrer betaling». Ved å klikke på denne registrerer du beløp og dato. Du slipper da å gå vi avansert bilag med debet/kredit posteringer.

Ditt svar