Refusjon fra NSB – hvordan bokføre

Jeg har fått pengert tilbake fra NSB pga en kansellert reise. Hvilken konto bør sånt føres på? Billetten ble jo opprinnelig betalt og bokført.

Spørsmål fra Steffen.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du bøkfører motsatt av det du gjorde når du bokførte biletten.

Ditt svar