Refusjon etter avbestilling

Avbestilte en leiebil og fikk refusjon på kr 3.000 som jeg fører som debet på 1920 Bankinskudd.

Men…hvilken konto føres dette mot?

Spørsmål fra Calle.

Spørsmålet ble stilt den 28-06-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar