Refusjon av utlegg

Nylig betalte en ansatt et småbeløp kontant og jeg refunderte penger direkte på konto hans. Men nå er jeg faktisk litt usikkert hvordan jeg skal føre transaksjonen. Hvilken konto skal debiteres?

Spørsmål fra Thorsten.

Spørsmålet ble stilt den 21-07-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Konto som skal debiteres er konto «2910 gjeld til ansatte»

2 Thomas

Er ikke 2910 skyldig lønn? Hos meg er 2930 gjeld til ansatte. Er det forskjellige kontoplaner?

3 Nic

ifølge norsk standard kontoplan er 2910 Gjeld til ansatte
2930 skyldiglønn

Ditt svar