Redusert MVA sats i forb. med Corona

En av tiltakene i stortingets krisepakke er redusert MVA:

«Et av de viktigste, i hvert fall for reiselivet, er at det med tilbakevirkende kraft blir redusert momssats fra 12 til 8 prosent. Dette skal gjelde fra 1. januar 2020 og kommer til å innebære at bedrifter får tilbakeført penger og får redusert byrde fremover.»

Hvordan skal en ta høyde for dette i regnskapet – fakturering, føring, omsetningsoppgave, Altinn.

Spørsmål fra BjarteBass.

Spørsmålet ble stilt den 20-03-2020.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar