Redusere lønnskostnader

Vi har hatt en utplassert i vår bedrift gjennom NAV, og fått pengestøtte, som de sier skal behandles som en reduksjon av lønnskostnader og skal ikke regnes som omsetning.

Hvordan fører jeg de 4000,- kronene i regnskapet?

1920 Bank debet 4000, skal jeg da bruke [3900 Annen driftsrelatert inntekt] som motkonto? 3900 kredit 4000.?

Takk for svar 🙂

Spørsmål fra Frode.

Spørsmålet ble stilt den 10-04-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Jeg ville bokført dette på konto «5790 annet lønnstilskudd fra offentlig myndighet»

Bokføringen blir da slik:
Debet: 1920 bankkonto
Kredit: 5790 annet lønnstilskudd fra offentlig myndighet

Ditt svar