Realisasjonsprinsippet

Hei! Driver og pusler med regnskapet mitt for 2012. Sett at jeg har utført en jobb for en kunde og sendt faktura i desember 2012, og denne betaler regningen fra meg først i februar 2013. Kan jeg da føre denne fakturaen på regnskapet for 2013?

Spørsmål fra Den undrende Herre.

Spørsmålet ble stilt den 11-02-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Svaret er desverre: Nei!

Jeg skjønner tankegangen din, men realisasjonsprinsippet sier at inntekten skal føres med det samme du har rett til betalingen. Med andre ord, du kan ikke vente til kunden har betalt.

Skatteloven sier følgende:

§ 14-2. Hovedregel om tidfesting

«(2) Med mindre annet er bestemt, skal en kostnad fradras i det året da det oppstår en ubetinget forpliktelse for skattyteren til å dekke eller innfri kostnaden. Det ses bort fra plikt til å utføre, unnlate eller tåle noe i framtiden. »

http://www.lovdata.no/all/tl-19990326-014-059.html#14-2

Ditt svar