Purregebyr

Hvor stort purregeby kan legge til på faktura som ikke er blitt betalt innen forfall? Finnes det noen standardsatser å gå etter?

Innsendt av Steinar S.G.

Spørsmålet ble stilt den 03-11-2009.

Ligger under emnet: Faktura.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Man kan legge til purregebyr på kr 59,-
De fleste firma bruker også å legege til renter, denne er per dags dato 8,75%

2 Håvard

Er ikke purregybyr på 8,25% ?

3 Einar

Nye satser

Purregebyr 2014:

Masimalt purregebyr: 64 kroner
Rentesats forsinkelsesrente: 9.50% per år

4 Jakob

65 kroner 2015.

5 Einar

Purregebyr 2017: Maksimalt 70 kroner. (67,- i 2016)

6 JJ

Purregebyr 2023 er 35,- kroner.og forsinkelsesrente første halvår 10,75%.

Ditt svar