Punching av bilag

Trenger man en spesiell utdannelse for å jobbe med «punching av bilag» i en bedrift? Kan man gjøre denne jobben som ufaglært uten regnskapsutdannelse?

Spørsmål fra Geir.

Spørsmålet ble stilt den 11-07-2014.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

Nei, det er ingen formelle krav for å jobbe med regnskap som ansatt i en bedrift.

Kravet kommer først dersom du skal føre regnskap for andre (som tjeneste, og ikke som ansatt) – da må du være autorisert regnskapsfører. (er mulig å jobbe for regnskapskontor uten å ha autorisasjon, men da må det være en oppdragsansvarlig som har autorisasjon som kontrollerer arbeidet ditt)

Ditt svar