Problem med føring

Jeg fører regnskapet for firmaet mitt selv.

Før jul i fjor bestilte jeg noen varer for videresalg via en hjemmeside i USA. Betalingen skjedde via VISA-kort, og ble ført K1920, D4300.

Problemet er at varene aldri kom (fikk aldri kontakt med firmaet jeg kjøpte av), så jeg klagde til banken/VISA og jeg fikk etterhvert igjen pengene fra banken/VISA nå nylig, altså i år. Problemet mitt er hvordan jeg skal føre dette i regnskapet? Det er jo ikke salgsinntekt.

Det kom ikke noen moms/fortolling siden varene ikke kom, så momsføring er ikke aktuelt.

Fjorårets regnskap er jo gjort opp og ferdig.

Hvordan mener du at jeg skal føre det at jeg fikk pengene tilbake i år?

Spørsmål fra FrilanserBob

Spørsmålet ble stilt den 24-04-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du fører motsatt av det du gjorde når du betale med visa kortet ditt.

Ditt svar