Privatuttak DA

Vi har ett DA der begge parter eier 50%, men den ene parten tar ut mesteparten av pengene. Hvordan fører jeg dette i regnskapet slik at det blir tydelig hvem som har tatt ut hva?

Spørsmål fra S.R

Spørsmålet ble stilt den 07-04-2015.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Solid Regnskap AS

Lag eget konto på vedkommendes navn i gruppen 206x , og registrer overføringer der.

Ditt svar