Privat faktura

Kan noen (i dette tilfellet Fylkeskommunen) nekte å ta imot/behandle en privat faktura (kr 1500,- uten mva). Jeg prøver å finne et regelverk hvor det står noe om dette.

Spørsmål fra Elisabeth.

Spørsmålet ble stilt den 02-01-2018.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Kan du si mer om sammenhengen? Har de kjøpt noe av deg som privatperson, og har du fått oppgjør for kjøpet?

Ditt svar