Primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon

I regnskap, hva er forskjellen på primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon? Er både inngående og utgående fakturaer primærdokumentasjon?

Spørsmål fra Geek.

Spørsmålet ble stilt den 07-01-2014.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Primærdokumentasjon er bilaget som bekrefter salget/kjøp, skatt og andre avgifter som er avgjørende for å utarbeide et korrekt regnskap.

Sekundærdokumentasjon er opplysninger som er viktige, feks en timeliste, salgsavtale o.l

De fleste bilag er så gode i dag at man ikke behøver å sekundærdokumentasjon. Hvis det på en faktura står skrevet kun «ihht avtale» så er det krav til at avtalen lagres. Avtel i et slikt tilfelle er sekundærdokumentasjon.

Dette kommer av bokføringslovens § 10 http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-11-19-73#%C2%A710

Ditt svar