Postering av gave/tilbakebetaling

Vi er et sameie som fører to regnskaper, et driftregnskap med to tilhørende bankkontoer, og et strømregnskap med egen bank konto. Det ble i siste årsmøte besluttet å til bakebetale kr 1000,- til hver eier. Disse pengene ble tatt fra sparekonto tilhørendee driftregnskapet, og ble overført til bankkonto strømregnskapet. Derfra ble det kontert ut bank og inn 3250 Innbetalt strøm beboerne. Hvordan skal
overføringen fra det ene regnskapet til
det andre føres?

Takker for råd!

Spørsmål fra Reidar.

Spørsmålet ble stilt den 04-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Overføring fra sparekonto til annen bankkonto bokføres slik:

Debet: Annen bankkonto
Kredit: Sparekonto

Ditt svar