Postering av firmakort kjøp

Hei.

Jeg har et lite firma (NUF) og skal føre regnskapet selv, hvertfall for 2011, enda ikke gjort. Nok om det.

Spm 1.
Hvis jeg har foretatt et kjøp av mat og drikke på reise: Skal det da føres slik.
konto 7160,- ikke oppgavepliktig!
kr 178,-
mot konto 1920 Hvis det er tatt på kort?

Jeg bruker e-conomic og da kan man legge inn konto og motkonto på en postering.

Er dette veldig feil?

Spm 2.

Jeg har satt inn 60 000,- på konto, for å ha noe å kjøpe for. Hvordan føres dette?

jeg har satt finans billag.
konto 1920
60 000,-

Er jeg på sporet av noe eller er jeg langt unna?

Takk

Spørsmål fra Thomas

Spørsmålet ble stilt den 16-05-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

For å kunne gi deg et korrekt svar må du forklare hva som debet og kredit av konto og motkonto.

Ditt svar