Postere kvantumsrabatt

Hvordan postere dette:
Faktura fra leverandør
Varer kr 25 000
– kvantumsrabatt 1500 kr
Nettto=24000
+25% mva 6000 kr
Fakturabeløp kr 30 000
Betalingsbetingelser:Nto. Pr. 21 dager.2 % kontanrabatt ved betaling innen 8 dager.

Spørsmål fra Grethe.

Spørsmålet ble stilt den 09-10-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar