Postene på næringsoppgaven eller Norsk Standard Kontoplan

Er det noen forskjell på postene i Norsk standard kontoplan og de postene jeg finner i Næringsoppgave 1? Hvis det er en forskjell, hvorfor er det sånn, hadde det ikke vært enklere om alt var likt?

Spørsmål fra Nyoppstartet og Undrende.

Spørsmålet ble stilt den 26-01-2012.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det er desverre (sett fra min sin side) forskjell, og det hadde vært enklere om alt var klin likt. Hvorfor det er slik må du nesten spørre myndighetene og skattedirektoretet om.

Må understreke at det ikke er pålagt, men anbefalt, og bruke standard norsk kontoplan.

Ditt svar