Post 6995 næringsoppgave 1

Jeg sitter og leser på skatteetatens sider til øyet er stort og bløtt! Jeg synes det er vanskelig å forstå hvordan telefon og internettutgifter skal fordeles mellom enkeltpersonforetaket og privat bruk. Kan noen forklare dette på en lettfattelig måte, gjerne med et regneeksempel, så hadde jeg blitt glad 🙂

Spørsmål fra Inger.

Spørsmålet ble stilt den 23-05-2012.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

For å ta et enkelt eksempel (slik jeg forstår fremgangsmåten på Skatteetaten.no):

La oss si at du har et elektronisk kommunikasjonsmiddel hvor kostnaden er på 3000 kroner i året ink. moms.

Ved 1 kommunikasjonsmiddel blir den private delen, eller «sjablongen» beløpet mellom 1000 og 5000 kroner.

Du får da en næringsdel på 1000 kroner, hvorav 200 kroner er moms.

Beløpet i post 6995 blir: 3000 – 200 (momsen av næringsdelen på 1000 kroner) = 2800 kroner
Beløpet i post 7098 blir: 3000 – 1000 (næringsdelen ink. moms) = 2000 kroner

(Korriger meg om dette ikke stemmer…)

Ditt svar