Personinntekt fra ENK 2013 – skjema RF-1224

Hvem skal levere skjema RF-1224 (Personinntekt fra ENK 2013) Jeg har et lite ENK som er MVA-registrert, men har bare ca. 30.000,- i inntekt. Må jeg levere dette skjemaet ?

Spørsmål fra Ted Lier.

Spørsmålet ble stilt den 23-04-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Har du brutto næringsinntekt på mindre enn 50 000 kan du slippe å levere Næringsoppgave. Hvis ja, så er visstnok utfylling av skjema RF-1224 frivillig.

Sakset fra rettledning for beregnet personinntekt for ENK:
«I tillegg til fritaket for plikten til å levere
næringsoppgave er det også lempet på
plikten til å levere skjema RF-1224
”Personinntekt fra enkeltpersonforetak” i
disse tilfellene. Det skal fortsatt beregnes
personinntekt for denne gruppen med lave
driftsinntekter, men bruk av skjema RF-
1224 er i disse tilfellene frivillig. Dette
innebærer at dersom skjema RF-1224 ikke
leveres, vil det beløp som fremkommer i
selvangivelsen under ”Driftsresultat” bli
lagt til grunn som beregnet personinntekt
ved skatteberegningen. »

Hele rettledningen ligger her (.pdf): http://www.skatteetaten.no/upload/Skjemaer/2013/RF-1225B.pdf

2 Ted Lier

Er det riktig at én av kriteriene for å slippe å levere Næringsoppgave er:
«Foretaket ditt må ikke være registreringspliktig, jf. lov 19.06.2009 nr. 58 (merverdiavgiftsloven) § 2-1.»
Da betyr det vel at jeg likevel må levere næringsoppgave selv om jeg bare har 30.000,- i inntekt ?
Og hva da med skjema 1224 (”Personinntekt fra enkeltpersonforetak”). Må jeg likevel fylle ut denne også eller tar jeg helt feil med alt sammen ?

Ditt svar